Pelisäännöt

  • Yhdessä laaditut pelisäännöt helpottavat toimintaa ja antavat kaikille varmuuden menettelytavoista ja käytännöistä 
  • Kannustamme jokaista harjoitusryhmää keskustelemaan ja sopimaan yhteisistä säännöistä kauden alussa 
  • Vanhempien kanssa pelisäännöt käydään läpi kauden alussa vanhempainilllassa
  • Seuran tiloja koskevat pelisäännöt ovat aina voimassa ja niitä tulee noudattaa. Sääntöjen rikkominen voi johtaa tilojen käytön rajoittamiseen. 
PDF-tiedostoPELISÄÄNNÖT.pdf (281 kB)
Junnut - Ohjaajat - Vanhemmat - Pukuhuoneet - Vahtitupa - Suuli