LPS:n kokoukset

Sääntöjen mukaan Lahden Purjehdusseura pitää vuosittain kaksi kokousta, joista kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää seuran hallitus.

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä kun

  • seuran kokous niin päättää
  • hallitus katsoo siihen olevan aihetta
  • vähintään 10 seuran äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii

Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

LPS:n hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Lisätietoa hallituksen kokouksista ja niissä tehdyistä päätöksistä saat hallituksen jäseniltä.